Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR
1.1. SATICI

Ad Soyad: Petiçim Ege Ertuğvat Adres:Ortaköy Mahallesi Sarı efe sokak no:7 Beşiktaş İSTANBUL
Telefon: (541 4104070)


1.2. ALICI
Ad Soyad:
Adres:
Tel:


2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. KANUN: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’i, HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu, SATICI: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da
tüzel kişiyi, SİTE: SATICI’ya ait www.peticim.com adlı internet sitesini, SİPARİŞ VEREN: Bir mal
veya hizmeti SATICI’ya ait www.peticim.com adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek
ya da tüzel kişiyi, TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı, SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen
işbu sözleşmeyi, MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar
ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayrı maddi malları ifade eder.


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda
siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 06.03.2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere
Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Listelenen
ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler, güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. İş bu mesafeli satış sözleşmesini kabul etmekle ALICI, sözleşme
konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen
ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girdiğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir. ALICI,
www.peticim.com sitesinden veya 541 4104070 whatsupp sipariş hattından sipariş verdiğinde, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder. SATICI, sözleşmeyi tek taraflı değiştirme ve tadil etme hakkına sahiptir. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi ALICI ve SATICI'nın sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra SİTE'nin kullanılmaya devam edilmesi değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.
 

4. GENEL SATIŞ ŞARTLARI
4.1. PETİÇİM mevcut Genel Satış şartlarını dilediği anda, yeni bir versiyon yayınlayarak
değiştirme hakkını saklı tutar.
4.2. PETİÇİM ürünlerini stoklarında mevcut miktar sınırlarında sunmaktadır.
4.3. PETİÇİM özellikle faturaların ödenmemesi veya tasfiye halinde siparişleri reddetme hakkını saklı tutar.
4.4. PETİÇİM’in normal şartlarda kullandığı veya uyguladığından farklı bir teslimat talep edildiği takdirde, teslimatın çabukluğu ve yöntemine göre tahakkuk edecek ek ücret ALICI’ya fatura edilecektir. PETİÇİM oluşacak ek ücretin ödemesinden sorumlu değildir.
4.5. Teslimat ile birlikte malzemenin zarar ve kayıp riskleri aksi halde tutanak tutulmadıkça ALICI’ya geçecektir.
4.6. Sipariş edilen malzemeler sevk edilmeden önce kredi kartı ya da havale ile tamamen ödenecektir.

5. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: Petiçim Ege Eruğvat Adresi: Ortaköy Mahallesi Sarı efe sokak no:7  Telefon: (0541) 4104070 Eposta: info@peticim.com

6. ALICI BİLGİLERİ
Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
E-posta :

7.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi,
adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini site üzerinden
incelenmektedir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması, Adet, Peşin Fiyatı, Ara Toplam (KDV Dahil) TL, Kargo Tutarı – Toplam : TL
Ödeme Şekli ve Planı : Teslimat Adresi : Teslim Edilecek Kişi : Fatura Adresi : Sipariş Tarihi : Teslim
Şekli : Adrese Teslim

7.4. Teslimat Tarihi : Ürün satış sırasında belirtilen sipariş günü içerisinde.
7.5 Teslimat Masrafları
Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, internet sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş
yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dâhilinde ücretsiz
teslimat yapacağını beyan ettiği durumlarda, teslimat masrafı SATICI’ya aittir.
7.6 Teslim Süresi
Ürün, ortalama 7 iş günü içerisinde teslim edilecektir.
Belirtilen sürede teslim edilemeyen ürünlerin teslimatı, Mevzuata uygun olarak siparişin iletildiği
günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilir olup; ayrıca bu süre ALICI ‘ya daha önceden yazılı
olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşulu ile on gün daha uzatılabilir.
7.7 Teslim Usulü
Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen ve ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi
veya kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir.
Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kişilerin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

8. GENEL HÜKÜMLER
8.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
8.2 ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.3 ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa
tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.4 ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Üründe yukarıda belirtilen hasar ya da ayıpların bulunması durumunda ALICI’nın hasar tespit tutanağı doldurtarak teslimatı yapan
kişiye imzalatması gerekmektedir. Ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları teslim sonrası fark ederse SATICI’yı durumdan info@peticim.com adresi üzerinden derhal haberdar edecektir.Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
8.5 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
8.6 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
8.7 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
8.8 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
8.9 Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI sözleşmeyi feshedebilir.
8.10 SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.11 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

8.12 SATICI, sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu
yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu ALICI’ya bildirir ve takdiri SATICI’ya ait olmak
üzere eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir.
8.13 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin
ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI
tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin
ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.14 SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
8.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya
başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9. FATURA BİLGİLERİ
Adı Soyadı/Ünvan:
Adres:
Telefon:
E-posta:
Fatura Teslim:
Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; ürünü teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden ürünü reddederek hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin sözleşmeden
cayma hakkında sahiptir. Cayma hakkının süresi, ALICI’nın ürünü teslim aldığı günden itibaren işlemeye başlar. Ancak ALICI, gıda ürünü niteliğinde olan ürünler için cayma hakkını kullanamaz.

ALICI, cayma hakkının kullandığına dair bildirimi yazılı olarak info@peticim.com e-posta
adresine belirtmek suretiyle veya sürekli veri taşıyıcısı üzerinden yapacaktır. info@peticim.com e-posta adresine gönderilen cayma hakkı bildirimleri caymaya konu sipariş numarası, caymaya konu ürün ve adedi ve telefon numarası içermelidir.
ALICI cayma hakkının kullandığını bildirilmesi ile SATICI bildirimin kendisine ulaşması tarihinden
itibaren on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI’yı hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmeyi taahhüt eder.
SATICI, cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren yirmi gün içerisinde ürünü geri
alacaktır. Cayma hakkının kullanılması ile birlikte iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve ürünle birlikte hediye olarak verilen ürünler ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
Cayma hakkına konu ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta,
faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 10. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu
hakkın kullanılması halinde,
a) Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası
kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği
takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve
hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre
içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
d) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade
imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, makyaj
malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, gıda takviyeleri ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın
kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı
sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. FESİH
SİTE bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Fesihten dolayı ALICI hiçbir hak
talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

13. YETKİLİ MAHKEME
13.1. Taraflar, Sözleşme”nin uygulanmasından ve yorumundan doğan Bakanlıkça ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satin aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.
13.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça belirlenen parasal sınırlar
dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları
hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: Değeri 2.000,00 TL’nin (İki Bin Türk Lirası)
altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 3.000,00 TL’nin (Üç Bin Türk
Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde
bulunan illerde ise 2.000,00 TL- 3.000,00 TL (İki Bin Türk lirası ile Üç Bin Türk Lirası) arasındaki
uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki
uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır. İşbu Sözleşme ticari
amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK
SİTE üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin
tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI :
ALICI :
TARİH/SAAT:

 

 

 

Adresimiz

Ortaköy Mah. Sarı Efe Sokak No:13 Ortaköy/Beşiktaş İSTANBUL TURKEY 

İletişim

Telefon: 90 (541) 410 40 70
E-Posta: info@peticim.com  

Sosyal Medya

256 Bit SSL Sertifikası ile %100 Güvenli Alışveriş

  • Visa
  • Master Card
  • American Express

Bu sitenin altyapısı iMağaza E-Ticaret tarafından sağlanmaktadır.